Мова: UA EN
ПП Агрономіка
ПП Агрономіка
25 років досвіду
ЧОМУ БІОЗАХИСТ?
Сертифікат
Стоп шкідникАльтернатива хімічного методу захисту рослин від шкідників та хвороб.

Стоп шкідникБезпечний метод для людини і теплокровних тварин.

Стоп шкідникПовна відсутність забруднення навколишнього середовища.

Стоп шкідникВисока селективність при знищенні шкідників с/г культур.

Стоп шкідникЕкономія ваших коштів та отримання врожаю згідно сертифікації ЕКО-ОРГАНІК
ЕКСКЛЮЗИВНА І ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ
ЗЕРНОВІ, ПЛОДОВІ, ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ
Золотоочка
З о л о т о о ч к а (Chrysopa cornea Steph)
Стрілка
Захист Фітодоктор-Голд
Стрілка
Шкідник
Трихограма
Т р и х о г р а м а (Trichogramma)
Стрілка
Захист Фітодоктор
Стрілка
Шкідник
Габробракон
Г а б р о б р а к о н (Habrobracon hebertor Say)
Стрілка
Захист Фітодоктор-Габро
Стрілка
Шкідник
НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ:
КЕРІВНИЦТВО

Грогуленко Дмитро Петрович


Директор ПП «Агрономіка»


Дмитро Петрович розпочав трудову діяльність 1973 року в колгоспі «Новий побут», де до 1986 року працював на посаді агроном-хімік. Без відриву від виробництва закінчив Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію по спеціальності «Агрохімія і грунтознайство». З 1986 року по 1995 рік – директор районної біолабораторії «Агрохім». З 2005 року по 2006 рік – директор Кам’янської біолабораторії. З 2006 року обраний на посаду директора ПП «Агрономіка», де працює до цього часу. Дмитро Петрович неодноразово нагороджений орденами, медалями, грамотами, почесними відзнаками, дипломами та сертифікатами. Підприємство, очолюване Грогуленко Д.П., одне з небагатьох в області, яке займається вирощуванням біологічних препаратів та їх застосуванням на полях України. На сьогодні це великотоварне підприємство з розвинутими партнерськими зв’язками як в Україні, так і за її межами. Підприємством здійснюється постачання препаратів у Чехію, Німеччину, Болгарію та Казахстан. Підприємство, яке очолює Грогуленко Д.П., являється спонсором закладів освіти та медицини району. Приймає активну участь у житті села, надає фінансову і матеріальну допомогу у розвиток соціальної сфери. Дмитро Петрович удостоєний Почесного звання «Лицар Вітчизни» з врученням «Золотого хреста честі і звитяги», Орденом «Зірка економіки України» ІІІ ступеня, орденом Пошани, орденом «За високий професіоналізм» та присвоєно звання «Професіонали року», присвоєно почесне звання «Народний посол України», орденом «За заслуги у професійній діяльності», присвоєне почесне звання «Кращий керівник року», нагороджений срібним орденом «Взірець професіоналізму» всеукраїнської програми «Золоті руки», нагороджений орденом Святого Миколи Чудотворця І ступеня.

Мельничук Максим Дмитрович


Управляючий партнер, Директор з виробництва ПП «Агрономіка»

Доктор біологічних наук, професор, академік Національноі академії аграрних наук України, Почесний академік АН Хелудзян (КНР), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки


1994 р. – закінчив з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка (кафедра вірусології біологічного факультету). 1999 р. – закінчив магістратуру Національного аграрного університету зі спеціальності «Захист рослин» (фітопатологія). 1994 – 1997 рр. –аспірант Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, у 1997 р. – захистив дисертацію на тему: «Патологічні зміни у рослин хмелю(Humulus Lupulus L.), індуковані вірусом скручування листя» на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. З 1998 р. – фундатор і завідувач першої в Україні проблемної лабораторї фітовірусології НАУ. 2001 р. – завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття. 2003 р. - декан факультету захисту рослин і біотехнологій НАУ. 2004 р. - Начальник управління Безпеки хімічних речовин в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища. Паралельно Голова Держхімкомісії України. У 2006 р. – захистив дисертацію на тему: «Молекулярно-біологічне вивчення геномних і реплікативних РНК фіто- та міковірусів як основа для створення рослинних біотехнологій» і здобув науковий ступінь доктора біологічних наук за двома спеціальностями 03.00.06 – вірусологія та 03.00.20 – біотехнологія. 23 листопада 2007 р. – обраний член-кореспондентом НААН за спеціальністю «Біотехнологія в рослинництві». У 2010 р. – 2011р. – Заступник Міністра аграрної політики України. 26 лютого 2013 року – обраний академіком НААН України за спеціальністю «Селекція рослин». З 01.04.2013 р. – по 01.08.2014 року – проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності НУБіП України. З 08.08.2014 року – рішенням Загальних зборів НААН обрано Віце-президентом НААН. З 2016 Голова Київської обласної державної адміністрації. З 2017 управляючий партнер і директор з виробництва ПП «Агрономіка». Автор ДСТУ та ряду ТУ із виробництва ентомофагів, автор та співавтор понад 370 наукових праць, з яких 282 фахових статей, з них 29 у міжнародних виданнях, 7 монографій, 9 посібників, атлас, 2 підручники, 5 практикумів, 4 словників, 27 методичних рекомендацій з фітовірусології, екології, біотехнології та захисту рослин. Автор і співавтор понад п’ятдесяти Патентів України в галузі біологічних, технічних та сільськогосподарських наук, співавтор сорту хмелю «Національний», сорту суниці «Аліна», ожини «Рубін», міскантусу «Біотех» та сорту яблуні «Володимир Симиренко». Має наукову школу, а під його керівництвом захищено три докторські і десять кандидатських дисертацій.
Публікації
Публікації
Патенти
Патенти