Золотоочка (Chrysopa carnea)
Один з найбільш ефективних біоагентів у біологічному захисті рослин.

ШКІДНИКИ, ПРОТИ ЯКИХ ЗАСТОСОВУЮТЬ ЗОЛОТООЧКУ ЗВИЧАЙНУ

ПОПЕЛИЦІ:

звичайна злакова, бурякова листкова, бурякова коренева, капустяна, велика картопляна, баштанна, зелена яблунева та інші. Як личинки, так і дорослі комахи наносять значну шкоду сільськогосподарським рослинам. Це дрібні колюче-сисні комахи, завдовжки 2-4 мм. Колонії попелиць на капусті та інших овочевих часто вкривають майже всю рослину. Вони висмоктують сік, внаслідок чого листки знебарвлюються і скручуються. Розвиток качана припиняється. Знижується урожай качанів і насіння. На плодових та ягідних попелиці концентруються зазвичай з нижнього боку листків. В місцях пошкодження тканина листової пластинки розростається у вигляді темно-червоних або жовтих плям, вздуттів з верхньої сторони листя. При масовому пошкодженні таке листя сохне, скручується і опадає. Молоді пагони викривляються, ріст їх призупиняється і вподальшому пошкоджені пагони погано розвиваються.

КЛІЩІ:

звичайний павутинний, червоний плодовий, бурий плодовий, виноградний листовий, повстяний, бруньковий та ін. Це мікро- скопічні організми, довжина тіла яких зазвичай не перевищує 0,5 мм. Найчастіше вони живуть на нижній стороні листків, обплітаючи їх тоненькою павутиною. В місцях пошкоджень утворюються світлі плямки, а згодом – безкольорові ділянки. При сильному пошкодженні листя набуває мармурового відтінку, буріє і засихає, різко знижується урожай, погіршується зимостійкість рослин.

ВИРОБНИЦТВО ЗОЛОТООЧКИ ЗВИЧАЙНОЇ

Виробляється в спеціально обладнаних приміщеннях біолабораторій. При цьому необхідно врахувати ряд умов: масовість розведення ентомофагів, оптимальні терміни і норми їх розселення, збереження популяцій природних ентомофагів. Масове виробництво золотоочки ускладнене у зв'язку з її канібалізмом, внаслідок якого в лабораторних умовах може бути знищено 20-50% особин і більше. Тому тривалий час роботи із золотоочкою велися, в основному, на рівні лабораторних досліджень і на сьогодні рекомендований індивідуально-масовий метод утримання личинок. Технологія розведення золотоочки складається з таких виробничих процесів: - підготовка кормової бази для личинок; - інкубація яєць золотоочки; - вирощування личинок в ячеїстих садках; - вирощування імаго та збір яєць; - зберігання біоматеріалу до використання. На основі багаторічних лабораторних досліджень співробітниками НУБІП України вдалося створити комплект устаткування для масового розведення золотоочки. Комплект складається з устаткування терморегулюючих кімнат з керованим мікрокліматом і трьох одиниць устаткування, призначеного для різних техноло- гічних операцій при розведенні золотоочки. Склад лінії: - установка для знімання і збору коконів золотоочки; - установка для дозування корму; - устаткування терморегулюючих кімнат. Установка для знімання і збору коконів золотоочки призначена для знімання та збору коконів золотоочки з гекселя. Установка забезпечена електроприводом з конвеєрною подачею гекселя. Тиск пневматичної системи видування коконів в межах 3-4 атм.

ЗБЕРІГАННЯ БІОМАТЕРІАЛУ ЗОЛОТООЧКИ

У лабораторних умовах можливе зберігання золотоочки у всіх фазах, кожна з яких відрізняється певною тривалістю зберігання. Зберігання яєць золотоочки звичайної можливе протягом 1-2 тижнів при температурі +4…+8°С та відносній вологості повітря 50-90%. Імаго золотоочки зберігають до 5-6 місяців. Підгодованих імаго по 150-200 особин запускають в чисті трилітрові балони, заповнені на третину дерев'яними стружками або темними бавов- няними клаптями. Балони встановлюються в холодильну камеру з температурою 5-8°С і відносною вологістю 75-80%. Через кожні 8-10 днів проводять підгодівлю імаго. Для зберігання біоматеріалу можна використовувати побутові холодильники, холодильні камери.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗОЛОТООЧКИ

Золотоочка в природних умовах поширена дуже широко. Зустрічається в багатьох агроценозах сільськогосподарських культур. Вона є широким поліфагом, харчується багатьма видами членистоногих та кліщів. Не дивлячись на те, що в агробіоценозі золотоочка займає певне місце, її чисельність і корисна діяльність в значній мірі знижуються під впливом високих температур, низької відносної вологості повітря, природних ворогів, широко вживаних високотоксичних хімічних засобів захисту рослин від різних шкідників. Тому золотоочка застосовується методом сезонного випуску з метою збагачення агробіоценозів сільськогосподарських культур. На поля розселяються яйця золотоочки на початку розвитку шкідника при нормі витрати 1500-2000 штук на 1 га ділянок, заражених попелицею, павутинним кліщем та іншими шкідниками. Можливий випуск імаго. Можна випускати личинок 1 - 2 віку. Співвідношення при випусках хижак-жертва 1:1.

ЗОЛОТООЧКА ЗВИЧАЙНА (Chrysopa cornea Steph.)

Одним з найбільш ефективних біоагентів у біологічному захисті є золотоочка звичайна (Chrysopa cornea Steph.) У природних умовах хижак дуже широко поширений і зареєстрований в багатьохкраїнах Європи, Азії, Африки, Північної та Південної Америки. На території країн СНД золотоочка зустрічається повсюдно: зазвичай не тільки в природних біоценозах, але і на посівах сільськогосподарських культур (бавовник, люцерна, конюшина, буряк, тютюн, картопля, кукурудза, рідше – на хлібних злаках), в плодових садах, на цитрусових і т.д. Золотоочка звичайна - багатоїдна комаха. Личинка золотоочки – хижак 79 видів комах та 11 видів кліщів. Особливо активно знищує попелиць, медяниць, кліщів, несправжніх щитівок, совок, молей. Зимує комаха у фазі імаго. В природних умовах активізується рано навесні. Живиться пилком квітучих рослин, спарюється і відкладає яйця. Дорослі комахи активні вночі і в сутінках. Охоче летять на електричне світло. Вдень сидять на нижньому боці листків рослин. За період розвитку личинка знищує 500-600 попелиць або 1000 особин звичайного павутинного кліща.
← Назад